Vroege Voorschoolse Educatie

"Naar hartenlust spelen is leren"


VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie

Dit programma van pedagogische kwaliteit richt zich op het spelenderwijs stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar binnen de gastouderopvang.

In het programma wordt aandacht besteed aan doelen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.
Het programma is goed in het dagprogramma in te passen. De activiteiten worden op verschillende momenten van de dag uitgevoerd.

Tijdens het eten, knutselen en buiten spelen komen er bijvoorbeeld ook al activiteiten aan bod. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk. De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de gastouder en de kinderen én tussen de kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van. Het werkt ook stimulerend voor de zelfredzaamheid van de kinderen.

De doelgroep wordt globaal onderverdeeld in twee leeftijdsgroepen:
- van 0 tot 2 jaar: baby en dreumes
- van 2 tot 4 jaar: peuter

Dit word gedaan om de activiteiten beter uitvoerbaar te maken en geschikt te maken voor alle kinderen.

 

E-mailen
Bellen
Map
Info